Blog

Blog eksperta księgowości

Administarcja skarbowa wykreśla podaników VAT z rejestru

Jak podaje Polska Agencja Prasowa (informacja z dnia 11.04.2017), od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tysięcy firm.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, rozszerzono mechanizm wykreślania podatników VAT z rejestru. Wykreślenia te w wielu przypadkach mogą odbywać się z urzędu, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. Może to dotyczyć między innymi następujących sytuacji:

  • podatnik nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
  • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  • podatnik, będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
  • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia (tzw. „zerowe” deklaracje VAT),
  • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
  • podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Najwięcej, bo ponad 25 tysięcy podatników wykreślono, ponieważ zawiesiły one działalność na co najmniej sześć miesięcy.

Podstawą do wykreślenia z rejestru 7693 firm było stwierdzenie, że przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składali oni deklaracje tzw. „zerowe deklaracje”, czyli takie, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów i usług z kwotami VAT do odliczenia.

W przypadku 3708 podatników powodem wykreślenia było nieskładanie deklaracji VAT przez pół roku. W przypadku 357 podmiotów ustalono, że podatnik nie istnieje, a w 293 przypadkach okazało się, że dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe. 1499 wykreśleń wynikało z faktu, że urzędnicy skarbowi nie mogli było skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

447 podatników wykreślono z rejestru w wyniku niestawiania się podatnika na wezwania organu kontroli skarbowej. Fiskus stwierdził ponadto, że w 12 przypadkach podatnicy składali faktury dokumentujące fikcyjne czynności, a w odniesieniu do kolejnych 10 uznano, że podatnik VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jego bezpośredni lub pośredni dostawcy uczestniczą w oszustwie podatkowym.

Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, wyjaśnił, że decyzja o wykreśleniu podatnika z rejestru podatników VAT jest zakończeniem innych czynności o charakterze formalnym, wymagających również uczestnictwa w niej strony, a w ich trakcie podatnik ma możliwości złożenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, zaś po wydaniu decyzji może odwołać się do wyższej instancji, następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

W ocenie Ministerstwa Finansów celem wprowadzonego rozwiązania, polegającego na wykreślaniu podajników VAT z rejestru jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych.

 

Zespół MAC

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl