Blog

Blog eksperta księgowości

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiada: Renata Guza

Których firm dotyczy?

Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czy jest obowiązkowy?

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszu mogą się zwolnić z jego tworzenia. Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera  się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Do kiedy?

Do 31 maja pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy co najmniej 75% równowartości odpisów a do 30 września przekazuje pozostałą kwotę. W związku z tym, że wartość odpisu opiera się na założeniach o zatrudnieniu: na koniec roku dokonuje się korekty wartości odpisu.

Co zrobić z obliczonym odpisem?

Pracodawcy, którzy świadomie bądź nieświadomie zdecydowali się na tworzenie funduszu są zobowiązani do utworzenia odrębnego rachunku bankowego, na który przekazuje się odpisy i zwiększenia na ZFŚS.

Jaka jest wysokość odpisu?

Wysokość odpisu podstawowego w 2012 roku jest taki sam jak w roku 2011 i wynosi: 1093,93.

Czy musi być tak dużo/dlaczego tak mało?

Warto wspomnieć, że wysokość odpisu może kształtować się dowolnie, w tym może zostać obniżona. Obniżenia odpisu dokonuje się na takich samych zasadach jak zwolnienie się z tworzenia funduszu,  poprzez odpowiednie zmiany w przepisach zakładowych.

Jak sobie poradzić z obliczeniami?

Zainteresowanym udostępnię kalkulator, który po wpisaniu ilości osób obliczy kwotę odpisu i wskaże do kiedy i jakie kwoty należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy. W tym celu proszę o kontakt na adres e-mail:payroll@macauditor.pl z dopiskiem odpis na ZFŚS.

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl