Publikacje

ABC Rachunkowości dla menedżera

MAC/Difin, Warszawa 2006

W książce można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to jest bilans, jakie zawiera informacje, o czym informuje struktura aktywów, pasywów i jakie są relacje między nimi?
  • Co wpływa na zmiany w sytuacji finansowej firmy, o czym informuje rachunek zysków i strat, jak można na jego podstawie ocenić strukturę wyniku finansowego firmy?
  • Jaki wpływ ma stosowana przez firmę polityka rachunkowości na wysokości kosztów i wyniku finansowego firmy?
  • W jaki sposób można wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy?
  • Jakie są możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu do zarządzania informacji dostarczanych przez służby finansowo-księgowe i zawartych w sprawozdaniu finansowym

Rachunkowość to język biznesu, wspiera proces komunikowania się ludzi i firm przez dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji - pisze prof. Gertruda Świderska. Opracowanie ma dostarczyć wiedzy na ten temat w sposób zrozumiały dla ekonomisty, prawnika, inżyniera, a także odbiorców o wykształceniu humanistycznym. Menadżerami, którzy musza orientować się w księgowości jako języku biznesu, są bowiem ludzie o różnym wykształceniu. Autorka [...] szczególną uwag zwraca na nowe definicje, rozwiązania i inne zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja. Opracowanie pozwoli zrozumieć treść sprawozdania finansowego i wykorzystać zawarte w nim informacje.

Fragment recenzji z "Rzeczpospolitej"

Über Uns

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę KRBR pod numerem 244.

mac gruppe Marken

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Lohn-und Gehaltsabrechnung bietet umfassende HR-und Payroll-Services und die Überwachung und Organisation von Personal-und Lohnbuchhaltung des Kunden.

kontakt

Kontaktieren Sie uns

Materialien

Sie vertrauten uns

Anfahrt

MAC accounting SP. Z O.O.

Gebäude Projects Building

Obrzeżna Strasse 5, VIII Stock

02-691 Warschau

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl