Publikacje

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I i II

MAC/Difin, Warszawa 2006

TOM PIERWSZY poświęcony jest problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Przedstawiono w nim na wstępie rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, czyli takie, które obejmują proces systematycznego identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach. Następnie omówiono odmienny od systematycznego rachunku kosztów sposób pomiaru kosztów i korzyści dla celów podejmowania racjonalnych decyzji. W kolejnych rozdziałach tego tomu zaprezentowany został sposób wykorzystania informacji o kosztach.

Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej, zespołową I stopnia

Kluczowe hasła

  • podstawowe pojęcia związane z kosztami oraz rachunkiem kosztów,
  • rozwiązania tradycyjnego rachunku kosztów,
  • rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów działań,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji krótkookresowych,
  • wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością,
  • zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii,
  • wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach,

Nasilająca się konkurencja, zmiany struktury kosztowej jednostek gospodarczych, rosnące wymagania inwestorów są nośnikiem nowych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zwiększają znaczenie rachunkowości w zarządzaniu strategicznym. Wiele z nowych rozwiązań uzupełnia bądź zastępuje rozwiązania klasyczne. Obecnie na rynku jest niewiele opracowań, które w prosty, a jednocześnie kompleksowy sposób przedstawiają zarówno klasyczne, jak i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Opracowanie "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów" w dużym stopniu wzbogaca dotychczasową ofertę. Podstawową zaletą podręcznika jest jego kompleksowość.
fragment recenzji prof. Zbigniewa Messnera

Über Uns

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę KRBR pod numerem 244.

mac gruppe Marken

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Lohn-und Gehaltsabrechnung bietet umfassende HR-und Payroll-Services und die Überwachung und Organisation von Personal-und Lohnbuchhaltung des Kunden.

kontakt

Kontaktieren Sie uns

Materialien

Sie vertrauten uns

Anfahrt

MAC accounting SP. Z O.O.

Gebäude Projects Building

Obrzeżna Strasse 5, VIII Stock

02-691 Warschau

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl