Blog

Blog eksperta księgowości

Klienci pytają o kwestie księgowe i kadrowo-płacowe – cz. 3. Działalność gospodarcza a prawo do bezpłatnego leczenia

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: 

Kiedyś mieliśmy zatrudnioną pracownicę jako korektorkę językową.

Jak były zwolnienia w firmie to została zwolniona. Teraz współpracujemy z nią na zasadzie projektowej, a za swoją pracę wystawia faktury.

Zgłosiła się do nas z następującym pytaniem. W najbliższym czasie (we wrześniu) idzie na jakiś zabieg do szpitala i zależałoby jej aby miała ubezpieczenie zdrowotne. Zapytała się czy moglibyśmy ją zatrudnić w jakiejś formie, żeby miała owe ubezpieczenie.

I teraz pytanie do pani jaką formę zatrudnienia moglibyśmy jej zaproponować, która byłaby najtańsza finansowo dla firmy wraz z podaniem kosztu firmy?

Ze względu na wysokie koszty ZUS i podatków od wynagrodzeń, często wybieraną formą „zatrudnienia” jest tzw. samozatrudnienie. Osoba z własnej inicjatywy lub pod naciskiem firmy decyduje się na zarejestrowanie działalności gospodarczej. Często dopiero w przypadku choroby rodzi się refleksja: czy to była dobra decyzja?   

Odpowiedź: 

Jeśli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, to z tego tytułu powinna opłacać przynajmniej składkę zdrowotną i mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Proszę o opisanie jaka jest jej sytuacja:

1.      Czy prowadzi działalność gospodarczą (lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, jednoosobowym wspólnikiem sp. z o.o.) i opłaca z tego tytułu składki ZUS i/lub zdrowotną?

2.      Czy jest zatrudniona w innej firmie na umowę o pracę?

3.      Czy jest zatrudniona w innej firmie na umowę zlecenia?

4.      Czy w jakiejś firmie jest członkiem rady nadzorczej?

Kolejna istotna sprawa, czy zależy jej tylko na bezpłatnej opiece zdrowotnej, czy także na wynagrodzeniu/zasiłku chorobowym.

Jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia i zależy jej tylko na bezpłatnej opiece zdrowotnej, to najtajniej (0zł) jest:

1.      Aby została zgłoszona do ubezpieczenia, jako członek rodziny przez męża.

2.      Aby została zgłoszona jako członek rady nadzorczej, bez prawa do wynagrodzenia.

Jeśli powyższe nie wchodzi w grę, to można:

1.      Zatrudnić ją na umowę o pracę, nawet na jakiś ułamek etatu i z bardzo małym wynagrodzeniem. Będzie miała prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i wynagrodzenia chorobowego. Koszt firmy będzie zależał od kwoty brutto wynagrodzenia. Firma poniesie także koszt wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego.

2.      Zatrudnić ją na umowę zlecenia. Może być nawet na 100 zł. Z punktu widzenia wyeliminowania podatku ryczałtowego: na przynajmniej 201 zł. Będzie miała bezpłatną opiekę zdrowotną i jeśli przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: także do zasiłku chorobowego, ale dopiero po 90 dniach od zatrudnienia, chyba że będzie spełniać warunki do uzyskania zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania. Zasiłek chorobowy będzie płacił ZUS (nie będzie to koszt dla Firmy). W zależności od tego, jaka będzie kwota na umowie, do jakich składek ją zgłosimy oraz wysokości wynagrodzenia: inny będzie koszt zatrudnienia (kwota wynagrodzenia ma wpływ na to, jakie składki są płacone).

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Sobre nosotros

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE NUESTRO INICIO EN 1994.

La compañía está al cargo de profesionales de alta competencia y cualificación.

Marcas del grupo Mac

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE NUESTRO INICIO EN 1994.

Mac Payroll proporciona servicios de nómina y personal comprensivos, además del montaje de los departamentos de nómina y personal para el cliente.

contacto

Contacta con nosotros

Documentos

Cómo llegar

MAC accounting SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Oficina

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl