Blog

Blog eksperta księgowości

Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich podatników

Małe i średnie przedsiębiorstwa są zobowiązane, aby za pierwszy miesiąc 2017 roku przygotować i terminowo - do 25 lutego 2017 roku złożyć jednolity plik kontrolny - JPK_VAT. 

Obowiązek ten dla dużych podatników istnieje już od ubiegłego roku. 

Obecnie obowiązek przesyłania JPK_VAT obejmuje już zatem wszystkich przedsiębiorców, za wyjątkiem firm mikro.

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2000 0000 EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 EUR.

Obowiązek przesyłania JPK_VAT pociąga za sobą wiele konsekwencji - podatnicy są zobowiązani, aby dostosować prowadzone rejestry VAT do wymogów określonych w przepisach. Ewidencja musi zawierać dane konieczne do sporządzenia prawidłowej deklaracji, informacji podsumowującej, jak i pliku JPK. Zgodnie z nowymi przepisami ewidencja musi zawierać dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej podatek należny, korekt podatku naliczonego i kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego bądź kwocie zwrotu podatku. 

Dotychczasowy zakres informacji jest rozszerzony o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer identyfikacji kontrahenta stosowany na potrzeby identyfikacji podatkowej. Rejestry VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Zespół MAC

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl