Kontakt

Mac accounting

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Mac Auditor Sp. z o.o.

Budynek Park Projects

Obrzeżna 5 St, VIII piętro

02-691 Warszawa

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Informujemy, że nasza firma realizuje wszelkie usługi w niezmienionym zakresie.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa prosimy o maksymalne wykorzystywanie wszelkich uzyskanych od nas zdalnych narzędzi komunikacji i kanałów dostępu.

Jednocześnie przypominamy, że nasze biuro jest czynne w godzinach 9.00-16.00. Prosimy jednak o ograniczenie osobistych wizyt do całkowitego minimum, z uwzględnieniem wszelkich komunikatów władz RP.

Informacja o naszych usługach jest dostępna pod numerem telefonu +48 530 189 966 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Notification of our activities in relation to the Covid-19 virus (coronavirus)

Please be advised that our company continues to provides all services unchanged.

For safety reasons, please make the most of all possible remote communication tools and access channels provided.

At the same time, we would like to remind you that our office is open from 9.00-16.00. However, please limit personal visits to the absolute minimum, taking into account all communications on this matter from the Polish authorities.

Information about our services is available by phone on +48 530 189 966 or via the contact form.

Mac Accounting jest częścią Grupy Mac.

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim.

e-mail: macauditor@macauditor.pl

www: www.macaccounting.pl

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 118-00-64-610

REGON: 010411221

KRS: 0000099338

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl