Blog

Blog eksperta księgowości

Minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych

Przepisy wprowadzają tzw. minimalny podatek dla podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Opodatkowanie obejmuje następujące typy nieruchomości:

  • centra handlowe, 
  • domy towarowe, 
  • samodzielne sklepy i butiki,
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe, 
  • budynki biurowe.

(Decydujący wpływ na opodatkowanie danej nieruchomości ma jej przynależność do odpowiedniej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych KŚT)

Z opodatkowania wyłączone są: 

  • środki trwałe "od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5 (składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane),
  • budynki biurowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podatek będzie wynosić za każdy miesiąc 0,035% wartości początkowej tych nieruchomości, przy czym podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

Przykład: Spółka X jest właścicielką biurowca o wartości początkowej 12 mln zł. W związku z tym miesięczny podatek wyniesie 0,035% x (12 mln zł – 10 mln zł) = 700 zł.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać i wpłacać ten podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy obliczonej na zasadach ogólnych. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki za podatek bieżący za dany miesiąc.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego na zasadach ogólnych za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym CIT-8.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl