Raportowanie i Sprawozdawczość

Raportowanie i sprawozdawczość

 

Większość kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy podejmowana jest na podstawie danych finansowych. Obecnie, w bardzo dynamicznej sytuacji rynkowej, coraz bardziej istotna staje się zatem możliwość sprawnego dostępu do aktualnych danych finansowych przedstawionych w czytelnej formie.

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

  • Raportowanie klasyczne

Raporty przygotowywane w ten sposób, zawierają część analityczną wygenerowaną bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego oraz część opisową przygotowaną przez zespół księgowy zajmujący się obsługą spółki.

Dzięki znajomości funkcjonowania przedsiębiorstwa, raport oprócz szczegółowej i mocno statystycznej analizy danych, może zostać uzupełniony o merytoryczny komentarz podsumowujący zestawienia liczbowe. Raporty w formie klasycznej są szczególnie atrakcyjne dla organizacji poszukujących spojrzenia z zewnątrz i liczących na obiektywną, niezależną opinię ekspertów.

W ramach raportowania standardowego nasze biuro rachunkowe przygotowuje również roczne sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat oraz zestawienia obrotów i sald, oraz wszelkie analizy możliwe do uzyskania na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych.

  • Raportowanie w oparciu o przedstawione wzory 

Jako biuro rachunkowe przygotowujemy również raporty na podstawie przedstawionych przez Klientów wzorów, szablonów grupowych, a także w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

  • Raportowanie przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi analitycznych - np. BI Point

Przygotowane raporty w sposób przejrzysty i przystępny graficznie przedstawiają analizę finansową przedsiębiorstwa, obejmującą zestawienia kosztów, przychodów, wykorzystania budżetu oraz innych dowolnie wskazanych danych pochodzących z ewidencji księgowych, kadrowo-płacowych dotyczących wybranego okres działalności, również uzupełnionych o dane zewnętrzne.

Na podstawie tak przygotowanego raportu, planowanie budżetu czy tworzenie zestawień okresowych zostaje zdecydowanie uproszczone. Szczególną zaletą tego rozwiązania jest możliwość samodzielnego generowania takiego raportu przez Klienta, bez udziału pracownika firmy księgowej, w dowolnym momencie i miejscu - udostępnione narzędzie jest aplikacją webową, dostępną przez przeglądarkę internetową. BI Point może być wykorzystywany w trakcie spontanicznych spotkań kadry zarządzającej, zespołów sprzedaży czy innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

NASI PARTNERZY

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych

Przepisy wprowadzają tzw. minimalny podatek dla podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl