Blog

Blog eksperta księgowości

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Prezesi oraz członkowie zarządu spółek, mogą otrzymywać wynagrodzenia:

      Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za pełnienie swojej funkcji, zatrudnionego na podstawie powołania, zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego.

    Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za uczestniczenie w posiedzeniach zarządu.

 Wynikające  z umowy o pracę, zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy o pracę.

 Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia.

 Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, który jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez osobę podejmującą się zarządzania w firmie.

W zależności od formy zatrudnienia prezesów i członków zarządu, w odmienny sposób kształtują się obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń:

 Od wynagrodzeń dla zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest to tytuł do ubezpieczenia nawet wtedy, gdy wynagrodzenia z tego tytułu są wypłacane obok wynagrodzenia z umowy o pracę czy z umowy zlecenia. Zaliczki na podatek są obliczane przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie.

 Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, z tym od wynagrodzeń ustalonych w  kontrakcie menedżerskim zawartym w formie umowy o pracę, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek wg zasad obowiązujących pracowników.

    Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menadżerskiego, zwartego w formie umowy zlecenia, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz podatek wg przepisów obowiązujących zleceniobiorców, z jedną różnicą polegającą na zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie, a nie 20% lub 50% przysługujących zleceniobiorcom.

 Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menedżerskiego, wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej nie odprowadza się składek ZUS, ponieważ te składki odprowadza samodzielnie menedżer z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ale powinno się odprowadzać składkę zdrowotną - takie stanowisko prezentuje ZUS, chociaż nie ma to bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach. Pojawiło się kilka wyroków sądowych negujących stanowisko ZUS, ale wyroki dotyczą indywidualnych spraw, a polskie prawo nie opiera się na precedensach. Jeśli chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej, to co do zasady jest odprowadzana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Ale w przypadku kontraktów menadżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze: płatnikiem podatku jest zleceniodawca, który oblicza zaliczkę na podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie

Ważne! przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (podobnie jak umowy zlecenia i umowy o dzieło). 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 7, pkt. 9, art. 22 ust. 2 pkt 1, ust. 9 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl