Blog

Blog eksperta księgowości

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Rozpoczęcie 2017 roku to moment, w którym każda firma powinna ustalić, czy jej sprawozdanie finansowe za 2017 rok będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wystąpienia takiego obowiązku warto bowiem z wyprzedzeniem przygotować się do badania – uporządkować swoją politykę rachunkowości i organizację księgowości, zaplanować koszt audytu, wybrać rzetelnego biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie.

Krąg podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu określa art. 64 ustawy o rachunkowości.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 rok obejmuje większość instytucji finansowych (banki zakłady ubezpieczeń itd.), ale też „zwykłe” przedsiębiorstwa, w tym:

  • wszystkie spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  • pozostałe jednostki (np. spółki z o.o), które spełniły co najmniej dwa z trzech warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma bilansowa (suma aktywów bilansu) koniec 2016 roku wyniosła co najmniej 11 060 000 PLN (równowartość 2 500 000 EUR),
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2016 rok wyniosły co najmniej 22 120 000 PLN (równowartość 5 000 000 EUR).

Ponadto wymóg audytu dotyczy sprawozdań finansowych spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także rocznych sprawozdań finansowych jednostek sporządzone zgodnie z MSSF.

 

Michał Kariozen, biegły rewident | MAC

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl