Blog

Blog eksperta księgowości

Opodatkowanie wynagrodzeń (PIT)

lkl

1. Danina solidarnościowa

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadza do ustawy o PIT nowy rozdział 6a „Danina solidarnościowa”.

Danina solidarnościowa obejmie dochody osób fizycznych przekraczające kwotę 1 000 000 zł (opodatkowana będzie nadwyżka dochodów ponad ten próg). Stawka daniny wynosi 4%.

lkl

2. Zmiana momentu zastosowania stawki 32% przy ustalaniu zaliczek PIT

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT w miesiącu, w którym pracownik przekroczy próg dochodu (85 528 zł), od którego stawka PIT wynosi 32%, przy ustalaniu zaliczki będzie stosowana stawka 18% - w odniesieniu do części dochodu poniżej progu oraz stawka 32% w odniesieniu do pozostałej kwoty.

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że „przejście” na stawkę 32% następowało dopiero w kolejnym miesiącu po przekroczeniu progu.

lkl

3. Zmiana terminów przesyłania informacji podatkowych, w tym PIT-11. KAS przygotuje wstępne zeznania podatkowe dla osób fizycznych

Od 2019 r. termin przesyłania do urzędu skarbowego informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach (PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R) zostaje skrócony do 31 stycznia (dotychczas – do końca lutego). Termin na przesłanie informacji podatnikowi (w tym PIT-11) nie ulega zmianie i jest to nadal ostatni dzień lutego.

Zmiany mają związek z wprowadzeniem nowej funkcjonalności dla osób fizycznych. W wyniku nowelizacji przepisów, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Na Portalu Podatkowym od 15. lutego do 30. kwietnia udostępnione będą zeznania sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe, które podatnik będzie mógł: 

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, 
  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
  • w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

lkl

4. Zmiany w formularzach PIT-11 oraz PIT-8C

W formularzu PIT-8C trzeba będzie umieszczać tylko informacje dotyczące uzyskanych przez podatnika dochodów kapitałowych, czyli m.in.:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych;
  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;
  • odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji);
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dane dotyczące przychodów z innych źródeł będą wykazywane w formularzu PIT-11, w sekcji F.

Zmiany mają zastosowanie już w odniesieniu do formularzy PIT-8C i PIT-11 za 2018 rok.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl