Outsourcing księgowości

Zakres usług księgowych firmy Mac Auditor jest każdorazowo i indywidualnie ustalany z Klientem, tak by jak najlepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby jego przedsiębiorstwa. Oferta składa się z wielu składowych elementów dopasowanych do preferencji i kultury organizacyjnej firmy Klienta. Mac Auditor dąży do zapewnienia dochowania terminów wynikających z przepisów oraz wewnętrznych procedur raportowania w firmach Klientów.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę głównego księgowego, sprawującego nadzór nad całym zespołem specjalistów dedykowanych do obsługi jego przedsiębiorstwa.

Znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą księgową a Klientem funkcjonuje dzięki przeniesieniu niektórych procesów związanych z obiegiem dokumentów na platformę online, jednak na życzenie Klienta wciąż może funkcjonować klasyczny obieg dokumentacji.

 

Przykładowy zakres obsługi obejmuje m.in.:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie kompletu dokumentów następuje z częstotliwością dostosowaną do skali działalności Klienta
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez narzędzie BI Point na stronie www (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
 • Systematyczne dostarczanie dowolnych analiz i raportów lub zdalny, 24 godzinny dostęp do modułu Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego
 • Stały kontakt z głównym księgowym
 • Konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Hot Line dla Klienta
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Przygotowanie płatności w systemie bankowym
 • Inne usługi administracyjno-finansowe

Zapraszamy również do zapoznania się z dodatkowymi usługami księgowymi będącymi uzupełnieniem naszej standardowej oferty prowadzenia księgowości oraz z usługami związanymi z administracją kadr i płac. Więcej o usługach outsourcingu kadrowo-płacowego.

 

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

kluczowe zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl