Pakiet indywidualny

Pakiet ten skierowany jest do najbardziej wymagających klientów oczekujących usługi dopasowanej do ich indywidulanych potrzeb.

Szczególny nacisk kładziony jest na potrzeby informacyjne kierownictwa oraz raportowanie do właścicieli (pakiety konsolidacyjne, w tym według MSR/MSSF) oraz integrację z organizacją firmy. Zapewniony jest stały kontakt z głównym księgowym oraz wewnętrzny nadzór biegłego rewidenta.

Pakiet oferowany jest przedsiębiorstwom o dużej aktywności, wchodzących w skład grupy kapitałowej lub o dużych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa i właścicieli.

Usługi oferowane w ramach pakietu

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według indywidulanie dostosowanego planu kont i indywidualnie opracowanej polityki rachunkowości. Przekazywanie dokumentów księgowych następuje w sposób ciągły lub raz w tygodniu
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Stały kontakt z głównym księgowym
 • Konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie specjalnie agregowanych danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Dostęp on-line do ksiąg rachunkowych
 • Hot Line dla Klienta
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez Pulpit Menadżera na stronie www (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)
 • Zapewniamy zdalny, 24 godzinny, dostęp do modułu dowolnych analiz i raportowania Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)

NASI PARTNERZY

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Split payment

kluczowe zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl