Pakiet rozszerzony

Pakiet ten skierowany jest do firm, które oczekują obsługi księgowej w rozszerzonym zakresie, w przystępnej cenie. Pakiet oferowany jest przedsiębiorstwom średniej wielkości o dodatkowych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa i właścicieli. Zapewniany jest m.in. rozszerzony raport dla zarządu oraz dostęp on-line do kluczowych danych księgowych.

Usługi oferowane w ramach pakietu

  • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według indywidulanie dostosowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie dokumentów księgowych następuje raz w tygodniu
  • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
  • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
  • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obsługa audytu
  • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych
  • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez Pulpit Menadżera na stronie www (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)
  • Systematyczne dostarczanie z modułu Business Intelligence dowolnych analiz i raportów na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)

NASI PARTNERZY

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Split payment

kluczowe zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl