Blog

Blog eksperta księgowości

Podatek CIT i PIT - zobacz, co zmieniło się w roku 2017!

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które pobiera państwo lub określona jednostka samorządu terytorialnego. Choć wielu z nas nieprzychylnie wyraża się na tematy związane z systemem podatkowym, to celem pobierania świadczeń od podatników jest przeznaczenie pieniędzy na potrzeby państwa, wśród których znajdują się rozwój infrastruktury, wojska, policji, służby zdrowia czy oświaty. Budżet państwa wspierany jest przez akcyzy, podatek od wydobycia określonych kopalin, podatek VAT, PIT i CIT. Warto więc zorientować się, jakie zmiany w systemie podatkowym przyniósł nowy rok.

Czym są podatki PIT i CIT?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymusza na nas obowiązek wyboru formy opodatkowania od uzyskanego dochodu, dlatego tak ważna jest znajomość obu rodzajów. Pierwszym z nich jest opodatkowanie dochodów od osób fizycznych PIT, czyli innymi słowy jest to podatek pobierany od dochodów osobistych. Druga forma opodatkowania to CIT, podatek dochodowy od osób prawnych i dotyczy on dochodów spółek i przedsiębiorstw. To, co różni oba rodzaje podatków to niezmienne wartość podatku od dochodu CIT, która do końca roku 2016 utrzymywała się na poziomie 19% i stawka podatku PIT, która jest liniowa. Osoby fizyczne mogą ustalać wysokość podatku, korzystając z tzw. skali podatkowej. Osoby prawne i fizyczne różni także metoda ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych; podczas gdy osoby prawne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoby fizyczne zarządzają podatkową księgą przychodów i rozchodów. Na podstawie określonej formy opodatkowania dana osoba będzie rozliczana, toteż warto zastanowić się nad wyborem. Osoby słabo zorientowane w prowadzeniu tego rodzaju dokumentacji mogą skorzystać z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czym m.in. zajmuje się warszawska firma Mac Accounting (http://macaccounting.pl/o-nas/).

Obniżenie wartości podatku CIT wraz z nadejściem 2017 roku

Zgodnie z opracowaną przez ministra finansów projektem Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z początkiem stycznia 2017 roku pojawiło się kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest obniżenie do wartości 15% podatku CIT płaconego przez małych przedsiębiorców, u których wartość przychodu w minionym roku nie przekroczyła 1,2 mln euro. Zmiana ta obejmuje również podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. W Ustawie pojawiły się jednak wyjątki od reguły, co oznacza, że z obniżonej wartości podatku CIT nie będą mogli skorzystać podatnicy w roku podatkowym, w którym zostanie rozpoczęta działalność oraz w roku bezpośrednio po  nim następującym. Niższy CIT nie dotyczy również przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia czy podziału podatników (nie dotyczy to transformacji spółki w inną spółkę). W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pojawia się zapis o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków w gotówce, co oznacza, że podatnicy zobowiązani są do dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy przy transakcjach o wartości przekraczającej 150 tys. zł brutto. Zmiany dotyczą również opodatkowania aportów na agio. Od 2017 roku w życie weszły zmiany w zakresie konieczności sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, jej zakresu i formy.

Pozostałe zmiany w podatku dochodowym

Do innych, równie ważnych w podatku dochodowym zmian, należą:

  • naliczanie podatku u źródła w wielu transakcjach (usługi niematerialne, licencje i najem pojazdów),

  • wprowadzenie klauzuli beneficial owner (przy wypłacaniu odsetek lub należności licencyjnych podatnik obowiązany jest uzyskać oświadczenie potwierdzające, że kontrahent jest rzeczywistym beneficjentem tych świadczeń),
  • zależność neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian podatkowych w roku 2017: http://www.macaccounting.pl/.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl