Publikacje

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I i II

MAC/Difin, Warszawa 2006

TOM PIERWSZY poświęcony jest problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Przedstawiono w nim na wstępie rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, czyli takie, które obejmują proces systematycznego identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach. Następnie omówiono odmienny od systematycznego rachunku kosztów sposób pomiaru kosztów i korzyści dla celów podejmowania racjonalnych decyzji. W kolejnych rozdziałach tego tomu zaprezentowany został sposób wykorzystania informacji o kosztach.

Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej, zespołową I stopnia

Kluczowe hasła

  • podstawowe pojęcia związane z kosztami oraz rachunkiem kosztów,
  • rozwiązania tradycyjnego rachunku kosztów,
  • rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów działań,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji krótkookresowych,
  • wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością,
  • zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii,
  • wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach,

Nasilająca się konkurencja, zmiany struktury kosztowej jednostek gospodarczych, rosnące wymagania inwestorów są nośnikiem nowych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zwiększają znaczenie rachunkowości w zarządzaniu strategicznym. Wiele z nowych rozwiązań uzupełnia bądź zastępuje rozwiązania klasyczne. Obecnie na rynku jest niewiele opracowań, które w prosty, a jednocześnie kompleksowy sposób przedstawiają zarówno klasyczne, jak i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Opracowanie "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów" w dużym stopniu wzbogaca dotychczasową ofertę. Podstawową zaletą podręcznika jest jego kompleksowość.
fragment recenzji prof. Zbigniewa Messnera

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl