Blog

Blog eksperta księgowości

Raport kasowy - praktyczne porady i wzór dokumentu

Obrót gotówkowy praktykowany jest w większości firm - jest podstawą sprzedaży w firmach handlowych czy usługowych natomiast w firmach o innym profilu działalności funkcjonuje, aby realizować drobne zamówienia, zlecenia usług doraźnych itp.

Pomimo jego powszechności, w Ustawie o rachunkowości nie ma w zasadzie żadnych regulacji dotyczących raportu kasowego, poza ogólnie przyjętymi regułami bieżącego księgowania operacji gotówkowych.

Wytyczne dotyczące prowadzenia kasy firmowej powinny znaleźć się w polityce rachunkowości przyjętej przez firmę, a obejmować powinny określenie obowiązków pracownika prowadzącego kasę firmową (dalej „kasjera”), sposób przechowywania gotówki i jej zabezpieczenia, minimalną rezerwę a także częstotliwość składania raportów kasowych.

Wszelkie operacje powinny być wykonywane na podstawie ważnych dokumentów księgowych, czyli takich które spełniają poniższe kryteria:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w  księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

Częstotliwość składania raportów kasowych zależy w głównej mierze od przedmiotu działalności – firmy handlowe powinny go sporządzać codziennie po zamknięciu dnia, natomiast firmy usługowe, które realizują pojedyncze operacje kasowe mogą to robić rzadziej – raz na tydzień, raz w miesiącu.

Część operacji będzie dokumentowana za pośrednictwem druczków Kasa Przyjmie (KP) lub Kasa Wyda (KW). Dokumenty te, aby były zatwierdzone, powinny zawierać dane przedstawione w tabeli odpowiednio dla każdego z druków:

KP

KW

 • data przyjęcia gotówki przez kasjera
 • numer dowodu KP (numeracja zgodnie z polityką)
 • imię i nazwisko wpłacającego środki
 • tytuł dokonanej wpłaty
 • kwotę dokonanej wpłaty
 • numer i pozycję wpisu do raportu kasowego
 • podpis kasjera

 • data wypłaty gotówki
 • numer dowodu KW (numeracja zgodnie z polityką)
 • imię i nazwisko przyjmującego środki
 • tytuł dokonanej wypłaty
 • kwotę dokonanej wypłaty
 • numer i pozycję wpisu do raportu kasowego
 • podpis kasjera i osoby odbierającej gotówkę

Dokumenty KP i KW określane są w nomenklaturze rachunkowej jako dowody zastępcze, wykazuje się je w Raporcie kasowym tak samo jak dokumenty źródłowe.

Raport kasowy powinien być prowadzony na bieżąco, operacje powinny być szeregowane chronologicznie, zawierać datę, szczegółowy opis operacji, pełną nazwę podmiotu lub osoby która dokonała wpłaty, lub na czyjej rzecz została dokonana wypłata, kwotę oraz numer i pozycję wpisu. Raport finalnie powinien zostać opatrzony podpisem kasjera, opcjonalnie podpisem weryfikatora zatwierdzającego dokument i zgodność stanu środków.

[i] Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1), Art. 21. 1. (z późniejszymi zmianami.)

Przykładowo wypełniony wzór Raportu Kasowego

Raport kasowy - dokument do pobrania  

Zachęcamy do korzystania z załączonego wzoru w swojej działalności.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl