Blog

Blog eksperta księgowości

Stawka CIT - 15% dla małych podatników

Jedną z kluczowych zmian mających miejsce z początkiem 2017 roku jest wprowadzenie obniżonej stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Stawka ta wyniesie 15%. Dla pozostałych podatników zostanie utrzymana stawka CIT na poziomie 19%. 

Wskazana zmiana nie dotyczy stawki PIT.

Kto będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki CIT (15%)?

  • mali podatnicy, czyli takie podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 EUR wyrażonej w PLN; przeliczenia tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

Na podstawie powyższych informacji można zatem stwierdzić, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT będzie miała zastosowanie do obecnie działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczą kwoty 5 157 000 PLN.

Zakładając zatem, że cała sprzedaż danego podmiotu objęta jest stawką VAT w wysokości 23%, z niższej stawki podatku dochodowego (15%) będą mogły skorzystać podmioty, których przychody ze sprzedaży netto nie przekroczą w 2016 roku kwoty 4 192 682 PLN.

Jednocześnie nie jest wciąż jasne w jaki sposób organy skarbowe będą interpretować pojęcie przychodów ze sprzedaży - nie wykluczamy interpretacji rozszerzającej, a zatem traktującej jako przychody ze sprzedaży ogół przychodów podatkowych wykazywanych w zeznaniu rocznym. 

  • podatnicy rozpoczynający działalność – będą korzystać z obniżonej stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność

Ustawodawca przewidział jednak liczne wyjątki. Niższa stawka dla podatników rozpoczynających działalność nie będzie stosowana w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, między innymi w przypadku podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, a także w innych przypadkach wskazanych w ustawie.

Zespół MAC. 

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl