Blog

Blog eksperta księgowości

Zasada in dubio pro tributario w praktyce – czy stosowana jest zasada rozstrzygania sporów na korzyść podatnika?

W 2016 roku wprowadzono do przepisów zasadę in dubio pro tributario, czyli rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, która miała być jedną z najważniejszych i najkorzystniejszych z punktu widzenia podatnika zasad w całym systemie podatkowym.

Jak miała funkcjonować w teorii?

Zasada ta miała stanowić pomost pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem, któremu zawiłości polskiego systemu podatkowego mogą przysporzyć wielu problemów, wynikających z braku doświadczenia i umiejętności akceptowalnej w tej instytucji interpretacji przepisów.

Na jej mocy podatnicy mogli żądać zastosowania zasady jeśli ich zdaniem zaistniały niemożliwe do usunięcia wątpliwości interpretacyjne, a organ podatkowy nie zastosował art. 2a Ordynacji podatkowej, traktującego o rozstrzyganiu wątpliwości na ich korzyść. Do żądania powinna zostać dołączona interpretacja wraz z odpowiednią argumentacją. Organ skarbowy rozpatrujący sprawę podatnika musi rozważyć czy w przedłożonej sprawie zasada ta ma faktyczne zastosowanie, a w przypadku braku możliwości usunięcia wątpliwości, powinien sprawę rozstrzygnąć z korzyścią dla podatnika. Jeśli w przypadku sprawy można zastosować więcej interpretacji organ skarbowy powinien wybrać tę najkorzystniejszą z punktu widzenia podatnika.

Jak to wygląda w praktyce?

Przez półtora roku od wejścia zasady w życie zaledwie trzy razy użyto tej zasady z korzyścią dla podatnika. Dodatkowo, wojewódzkie sądy apelacyjne wydały szereg opinii podważających decyzję urzędników organów skarbowych, według których nie wynikły żadne wątpliwości i nie widzieli zastosowania zasady in dubio pro tributario.

Biorąc pod uwagę, iż urzędnicy skarbowi nie są jeszcze gotowi na wykorzystanie potencjału nowego zapisu, warto rozważyć wcześniejsze konsultacje z doświadczonymi doradcami podatkowymi przed złożeniem deklaracji i żądaniem zastosowania wskazanej zasady.

 

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl