Blog

Blog eksperta księgowości

Zaświadczenie o niezaleganiu – kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać?

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub o niezaleganiu w podatkach wydawane przez Urząd Skarbowy są dokumentami wymaganymi przez niektóre instytucje, takie jak między innymi banki, w celu potwierdzenia wiarygodności i wypłacalności firmy.

Zwykle o powyższe zaświadczenia występuje się w trakcie procesów przetargowych, kredytowych czy przy wnioskowaniu o dotacje ze środków publicznych. Dokument taki potwierdza, iż wszelkie wpłaty dokonywane na poczet wskazanych podatków czy innych zobowiązań publiczno-prawnych były regulowane terminowo i na przedsiębiorcy nie ciąży, na moment wystawienia zaświadczenia, obowiązek spłaty zobowiązań, nawet tych których płatność jest odroczona i rozłożona na raty.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje bezpośrednio podatnik, którego zaświadczenie dotyczy, lub działający w jego imieniu pełnomocnik. Cała procedura według norm urzędowych trwa 7 dni, jednak często, szczególnie w przypadku braku jakichkolwiek niejasności, można uzyskać wnioskowane dokumenty nieco wcześniej. Podatnik decyduje w jakiej formie chce otrzymać zaświadczenie: elektronicznej lub papierowej wysłanej na wskazany adres lub odebrane osobiście lub przez pełnomocnika we właściwym urzędzie.

Udzielenie pełnomocnictwa oraz wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach w ZUS jest bezpłatne. Urząd Skarbowy natomiast za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 21 złotych.

Pełnomocnikiem może być dowolna wskazana osoba. Należy pamiętać o obowiązkowej opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych za pełnomocnictwo. Złożenie tego dokumentu jest nieodpłatne jeśli pełnomocnikiem zostaje małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo. Jeśli podatnik uczestniczy w postępowaniach przed wieloma organami, bądź w odrębnych sprawach w jednym organie skarbowym, to dla każdego z nich potrzebuje oddzielnego pełnomocnictwa, za które należy uiścić opłatę skarbową.

Warto korzystać z możliwości udzielenia pełnomocnictwa np. księgowemu lub przedstawicielowi biura rachunkowego, zwłaszcza jeżeli prowadzona działalność jest wykonywana bezpośrednio przez właściciela firmy lub właściciel nie przebywa na stałe w miejscu jej wykonywania, a także w przypadku gdy firma posiada jednostki podlegające pod różne organy skarbowe.

Podstawą do otrzymania każdego dokumenty jest prawidłowo wypełniony i złożony wniosek.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem przykładowo wypełnionych dokumentów:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (US)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach (ZUS)

Pełnomocnictwo ZUS

Pełnomocnictwo US 

 

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl