Blog

Blog eksperta księgowości

Zmiany dotyczące podatku VAT - sankcje VAT

Jedną z najszerzej komentowanych zmian podatkowych jest powrót tzw. sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

Nowelizacja ustawy przewiduje powrót sankcji VAT (30%, z możliwością obniżki do 20%), która była zlikwidowana w 2008 roku. Dodatkowo  ustawodawca przewidział wprowadzenie nowej sankcji - 100% za wystawianie tzw. „pustych faktur”.

Czym jest właściwie sankcja 30%?

W przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania lub zawyżenia kwoty zwrotu, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podatku w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania (zawyżonego zwrotu).

Sankcja nie będzie nakładana m.in. w przypadkach, gdy: 

  • podatnik przed wszczęciem kontroli dokona samodzielnej korekty i wpłaty podatku (wraz z odsetkami),
  • zaniżenie zobowiązania (zawyżenie zwrotu) wynikało z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek,
  • błąd dotyczył wyłącznie okresu rozliczeniowego.

Kiedy możliwe będzie zmniejszenie sankcji do 20%?

Sankcja ulegnie zmniejszeniu do 20%, jeśli podatnik – po zakończonej kontroli lub w trakcie postępowania kontrolnego – samodzielnie dokona korekt oraz uiści zaległy podatek (zwróci nienależnie uzyskany zwrot podatku).

Sankcja 100%

Z początkiem 2017 roku wprowadzona zostaje zupełnie nowa sankcja w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z wystawiania tzw. „pustych faktur” („niedokumentujących” rzeczywistych transakcji), którymi posłużono się w celu zaniżenia zobowiązania podatkowego (uzyskania zawyżonego zwrotu).

Sytuacja ta będzie dotyczyć m.in. faktur wystawionych przez podmiot, który nie istnieje, faktur stwierdzających czynności, które nie zostały wykonane, dokumentujących kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także potwierdzających czynności nieważne lub pozorne na gruncie prawa cywilnego.

Zespół MAC.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl