Blog

Blog eksperta księgowości

Zmiany podatkowe 2018 - wyższy próg jednorazowej amortyzacji

Znowelizowane przepisy podwyższają z dotychczasowej kwoty 3 500 zł do 10 000 zł limit tzw. jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mechanizm tzw. jednorazowej amortyzacji oznacza, że wydatki poniesione na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Limit 10000 zł ma zastosowanie dla każdego środka trwałego (wartości niematerialnej) rozpatrywanego oddzielnie.

Zwracamy uwagę, że zmiana ma zastosowanie dla celów podatkowych i nie przekłada się bezpośrednio na zasady rachunkowości firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno zatem dokonać analizy swojej polityki rachunkowości i podjąć decyzję o jej ewentualnej zmianie w celu ujednolicenia zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych. Należy jednak podkreślić, że takie ujednolicenie nie jest uzasadnione, jeżeli skutkowałoby jednorazowym zaliczaniem do kosztów dla celów rachunkowości znaczących nakładów, których kwota w skali roku istotnie wpływa na wynik finansowy. W takim przypadku dla celów rachunkowości należy amortyzować środek trwały (wartość niematerialną) przez okres jego ekonomicznej użyteczności. Może to oznaczać, że amortyzacja dla celów rachunkowości będzie w konsekwencji wykazywać inne kwoty niż amortyzacja prowadzona dla celów podatku dochodowego (CIT).

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl