Blog

Blog eksperta księgowości

Zmiany w opodatkowaniu VAT na rok 2017

Na paragonie widnieje jako PTU, na co dzień określa się go skrótem VAT. Podatek VAT to podatek liczony od towarów i usług. Po raz pierwszy pojawił się on we Francji w 1954 roku. Mając w planach założenie firmy, trzeba liczyć się z tym, że będzie to wymagało dopełniania obowiązku naliczania podatku VAT i odprowadzanie go do określonego Urzędu Skarbowego. Wśród podatników znajdują się przedsiębiorcy jednoosobowi i spółki, a w szczególnych wypadkach także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wraz z nadejściem roku 2017, pojawiły się zmiany dotyczące podatku VAT, o których z pewnością warto wiedzieć, jeśli Twoje dochody przekraczają 150 tys. złotych.

Co to jest sankcja VAT?

W roku 2008 zlikwidowano dodatkowe zobowiązanie podatkowe określane mianem sankcji VAT, które stanowi karę dla osób nierzetelnie rozliczającym podatek od towarów i usług. Wraz z nowym rokiem sankcja VAT powraca w wysokości 30% z możliwością jej obniżenia do 20%. Wprowadzona sankcja 100% dotyczy wystawiania tzw. pustych faktur, czyli transkacji nieudokumentowanych.

Termin zwrotu VAT i obciążenie odwrotne

Ustawa zaostrza kryteria zwrotu VAT. Już nie będzie się on odbywał w przyspieszonym terminie 25 dni, chyba że podatnik spełni ściśle określone i dość rygorystyczne warunki. Może być to utrudnione w wyniku wprowadzonego przez ustawodawcę limitu transakcji gotówkowych. Według nowych przepisów podatek VAT nie będzie zwracany w terminie 25 dni również nowym podatnikom. W ustawie pojawia się też rozszerzony zapis na temat stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, czyli przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę. Od 2017 roku koncepcja odwróconego podatku VAT obejmuje:

  • usługi budowlane (gdy usługodawca to podatnik niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego i świadczy usługi jako podwykonawca, zaś usługobiorca jest podatnikiem czynnym),

  • procesory (powyżej 20 tys zł),

  • metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych.

Zmiany pojawiły się również w przypadku deklaracji podatkowych, które mogą być składane wyłącznie elektronicznie. Składanie deklaracji kwartalnych jest niedostępne dla podatników (z wyjątkiem małych podatników), a także dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kiedy podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru?

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru jeśli zawiesi działalność na minimum pół roku, nie złoży deklaracji lub złoży deklarację “zerową” w ciągu kolejnych 6 miesięcy lub dwóch kwartałów, wystawi “pustą fakturę”, będzie uczestniczył w procederze wyłudzeń VAT.

Inne zmiany w Ustawie

W przypadku małych i średnich podatników pojawił się obowiązek składania jednolitego pliku kontrolnego (JPG_VAT), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, którzy są zdefiniowani w Ustawie. Pojawiły się również nowe regulacje w odniesieniu do zakresu obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, która powinna zawierać dane określające przedmiot i podstawę opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku naliczonego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi. Oprócz tego kontrahent musi być zidentyfikowany dodatkowo za pomocą numeru. Wszelkie rejestry VAT muszą być prowadzone za pomocą programów komputerowych. Nowelizacja VAT przewiduje utrzymanie podwyższonych stawek VAT do roku 2018, przy czym stawka podstawowa wynosi 23%, a stawki obniżone - 5 i 8%. Dodatkowo limit zwolnienia podmiotowego dla podatników VAT zwiększono z wartości 150 000 zł do 200 000 zł.

Więcej informacji: http://www.macaccounting.pl/zmiany-w-przepisach-podatkowych.

o nas

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu.

Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

funkcjonujemy na rynku od 1994 roku

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl