MAC Auditor

Blog

Blog eksperta księgowości

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

JPK_VAT z deklaracją

Zmiany w zakresie raportowania VAT, obejmujące wdrożenie plików JPK_V7M i JPK_V7K

Obowiązkowy split payment

Przedstawiamy Państwu informacje o wejściu w życie przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. obowiązkowego split payment dla wybranych grup towarów i usług ze skutkiem od 1 listopada 2019 roku. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne.

Opodatkowanie wynagrodzeń (PIT)

Danina solidarnościowa, zmiana momentu zastosowania stawki 32% przy ustalaniu zaliczek PIT,zmiana terminów przesyłania informacji podatkowych, w tym PIT-11, zmiany w formularzach PIT-11 oraz PIT-8C

Tematy podatkowe związane z samochodami osobowymi

Wyższe limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, wprowadzenie limitów kosztów podatkowych dla umów leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) samochodów osobowych...

E-sprawozdanie

Od 1 października 2018 roku wszystkie sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w KRS, za wyjątkiem sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSSF (MSR), muszą być sporządzane w formie elektronicznej.

Split payment

kluczowe zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.

RODO

RODO to unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontrole krzyżowe – nowe uprawnienia organów skarbowych

26.07.2017 | Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 201) uprawniające urzędników kontroli skarbowych do weryfikacji wszystkich kontrahentów z tak zwanego „łańcucha dostaw”.

Zaświadczenie o niezaleganiu – kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać?

21.06.2017 | Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub o niezaleganiu w podatkach wydawane przez Urząd Skarbowy są dokumentami wymaganymi przez niektóre instytucje, takie jak między innymi banki, w celu potwierdzenia wiarygodności i wypłacalności firmy. Zwykle o powyższe zaświadczenia występuje się w trakcie procesów przetargowych, kredytowych czy przy wnioskowaniu o dotacje ze środków publicznych.

Biegły rewident - audytor i partner w biznesie

26.04.2017 | Przedmiot działalności biegłego rewidenta kojarzy się głównie z czynnościami rewizyjnymi – weryfikacją prawidłowości sprawozdań finansowych, prawdziwości stanu przedstawionego w nim oraz wydaniem niezależnej opinii dotyczącej kondycji i oceny zarządzania przedsiębiorstwem. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów od ubiegłego roku pracuje nad rozszerzeniem wiedzy na temat działalności biegłych rewidentów, głównie tej dotyczącej doradztwa biznesowego.

Raport kasowy - praktyczne porady i wzór dokumentu

20.04.2017 | Obrót gotówkowy praktykowany jest w większości firm - jest podstawą sprzedaży w firmach handlowych czy usługowych natomiast w firmach o innym profilu działalności funkcjonuje, aby realizować drobne zamówienia, zlecenia usług doraźnych itp.

Administarcja skarbowa wykreśla podaników VAT z rejestru

11.04.2017 | Jak podaje Polska Agencja Prasowa (informacja z dnia 11.04.2017), od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tysięcy firm. Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, rozszerzono mechanizm wykreślania podatników VAT z rejestru. Wykreślenia te w wielu przypadkach mogą odbywać się z urzędu, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika.

Zmiany w przepisach podatkowych - PIT

07.02.2017 | Rok 2017 to rok zmian, realizowania postanowień noworocznych i zmian w systemie podatkowym. Oprócz obniżenia wartości podatku CIT, w nowelizacje dotyczyły tak istotnych zmian, jak kwota wolna od podatku. Wraz z nadejściem marca 2017 rokun powstanie nowa instytucja - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), do łask powróciły sankcje VAT i pojawiły się zmiany dotyczące terminu zwrotu VAT oraz koncepcja odwróconego podatku VAT. Dowiedz się, co jeszcze zmieni się w systemie podatkowym.

Zmiany w opodatkowaniu VAT na rok 2017

07.02.2017 | Na paragonie widnieje jako PTU, na co dzień określa się go skrótem VAT. Podatek VAT to podatek liczony od towarów i usług. Po raz pierwszy pojawił się on we Francji w 1954 roku. Mając w planach założenie firmy, trzeba liczyć się z tym, że będzie to wymagało dopełniania obowiązku naliczania podatku VAT i odprowadzanie go do określonego Urzędu Skarbowego. Wśród podatników znajdują się przedsiębiorcy jednoosobowi i spółki, a w szczególnych wypadkach także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wraz z nadejściem roku 2017, pojawiły się zmiany dotyczące podatku VAT, o których z pewnością warto wiedzieć, jeśli Twoje dochody przekraczają 150 tys. złotych.

Podatek CIT i PIT - zobacz, co zmieniło się w roku 2017!

07.02.2017 | Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które pobiera państwo lub określona jednostka samorządu terytorialnego. Choć wielu z nas nieprzychylnie wyraża się na tematy związane z systemem podatkowym, to celem pobierania świadczeń od podatników jest przeznaczenie pieniędzy na potrzeby państwa, wśród których znajdują się rozwój infrastruktury, wojska, policji, służby zdrowia czy oświaty. Budżet państwa wspierany jest przez akcyzy, podatek od wydobycia określonych kopalin, podatek VAT, PIT i CIT. Warto więc zorientować się, jakie zmiany w systemie podatkowym przyniósł nowy rok.

Zmiany dotyczące podatku VAT - sankcje VAT

Informacja o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, zmianach w przepisach podatkach dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wchodzących w życie w 2017 roku.

Opodatkowanie aportów wnoszonych na agio

Informacja o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, zmianach w przepisach podatkach dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wchodzących w życie w 2017 roku.

Transakcje powyżej 15 000 PLN

Informacja o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, zmianach w przepisach podatkach dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wchodzących w życie w 2017 roku.

Stawka CIT - 15% dla małych podatników

Informacja o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, zmianach w przepisach podatkach dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wchodzących w życie w 2017 roku.

Klienci pytają o kwestie księgowe i kadrowo-płacowe – cz. 2. II próg podatkowy

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: Kolega, który będzie naszym pracownikiem (pisałam wcześniej o prawdopodobnym zatrudnieniu kolejnej osoby), pyta o sposób naliczania wyższego podatku (II próg podatkowy). Pracownicy, którzy zmieniają pracę w trakcie roku bądź równocześnie uzyskują wynagrodzenia z różny firm, są inaczej traktowaniu pod względem ZUS i podatku. Są zobowiązani informować pracodawców o wcześniejszych lub równoczesnych przychodach będący podstawą składek emerytalno-rentowych. Po przekroczeniu określonego...

Klienci pytają o kwestie księgowe i kadrowo-płacowe – cz. 1. Praca mobilna i delegacja a dokumentowanie zwrotu kosztów

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: "Mamy pytanie jak formalnie rozwiązać kwestię pracy mobilnej naszego pracownika. Często jeździ swoim samochodem do zakładu w Żyrardowie, ale także po Warszawie lub w jej okolicach, ogarniając różne sprawy. Czasami są to wyjazdy nagłe lub w przedziale czasowym 4 rano lub 20. Wypisywanie delegacji do każdego takiego ruchu byłoby kłopotliwe - w jaki sposób (jakim dokumentem) możemy to zastąpić? Chodzi także o zabezpieczenie pracownika w sytuacji ew. nieszczęśliwego wypadku, że wypadek miał miejsce podczas wykonywania...

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw. Długo oczekiwane zmiany przepisów, dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych weszły...

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia. Prezesi oraz członkowie zarządu spółek, mogą otrzymywać wynagrodzenia: ð Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub...

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Odpowiada: Renata Guza

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo. Skutkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest obniżenie dochodu, od którego jest obliczana zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika, i de facto wyższe wynagrodzenie netto. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym za 2012 rok, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i co za tym idzie: obniżenie dochodu, od którego jest obliczany...

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiada: Renata Guza

Których firm dotyczy? Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne...

Podatek od towarów i usług - najważniejsze zmiany od 2013 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wprowadzono negatywne konsekwencje nieregulowania należności - w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik jest zobowiązany do korekty (zmniejszenia) odliczenia podatku naliczonego.

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl