MAC Auditor

BASIC SERVICES PACKAGE

The package is aimed at companies that expect standardized accounting services at the lowest possible price. The package includes  accounting and tax services (VAT, CIT), and contact with the Tax Office on behalf of the client.  Furthermore, the client receives monthly update on the company’s financial results.

The service is provided in the Polish and English language.

 

SERVICES OFFERED IN THE PACKAGE:

 

ACCOUNTING AND TAXES

 • Accounting documents in accordance with the Accounting Act or IFRS and tax regulations
 • Conducting a record of fixed and intangible assets
 • Settlements with suppliers and recipients
 • Calculating required fiscal obligations and preparing adequate tax statements (VAT, CIT)
 • Preparation and submission of standard audit files for tax (SAF-T) to the tax office under the kept records
 • Client’s representation before the tax office
 • Preparation of an annual financial statement in accordance with the Accounting Act (including in the form of e-statement) or IFRS
 • Statistical reporting (GUS, NBP) in terms of accounting data

BASIC MANAGERIAL INFORMATION

 • Ongoing communication with the accountant assigned to provide services
 • Monthly information on the company’s financial results
 • Reports on receivables and liabilities

mac group brands

PAYROLL SERVICES

Mac Payroll provides comprehensive payroll and personnel services as well as supervision and setting up of payroll and personnel departments of the customer.

contact

contact us

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Materials

Access

MAC accounting SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl