ADDITIONAL SERVICES PACKAGE

The package is aimed at companies that expect extended services. We provide a tailor made services package via the selection of services from the list proposed by our company or on the basis of Your individual needs.  

The service is provided in the Polish and English language.

 

SERVICES OFFERED IN THE PACKAGE:

 

 BASIC SERVICES PACKAGE

 

 FINANCES

  • Preparation of bank transfers
  • Reports supporting the management of liquidity (payment estimates, cash flow projections)
  • Entries on loan, leasing and factoring applications

 ADVANCED MANAGERIAL INFORMATION

  • Dedicated management reports
  • Online access to accounting data

REPORTING TO THE GROUP

  • Reporting to the Capital Group in accordance with the accepted timetable
  • Entries on consolidation packages
  • Direct communication with the group financial controller

 

mac group brands

PAYROLL SERVICES

Mac Payroll provides comprehensive payroll and personnel services as well as supervision and setting up of payroll and personnel departments of the customer.

contact

contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Materials

Access

MAC accounting SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl