MAC Auditor

CHIEF ACCOUNTANT PACKAGE

The package is aimed at companies that expect supervision on internal accounting. The scope and form of cooperation are determined depending on the client’s needs. The service can be provided both remotely (at Mac Auditor’s office) and during regular visits to the client’s office. Presented below is an indicative list of services included in the package.

The service is provided in the Polish and English language.

 

SERVICES OFFERED IN THE PACKAGE:

 

 ACCOUNTING AND TAXES

 • Supervision on accounting (monitoring of accounting processes, qualitative support for the accountants)
 • Supervision on the month-end closing procedure, including preparation of adequate tax statements (VAT, CIT)
 • Preparation and submission of standard audit files for tax (SAF-T) to the tax office under the kept records
 • Client’s representation before the tax office
 • Preparation of an annual financial statement in accordance with the Accounting Act (including in the form of e-statement) or IFRS
 • Statistical reporting (GUS, NBP) in terms of accounting data

 

 FINANCES

 • Reports supporting the management of liquidity (payment estimates, cash flow projections)
 • Entries on loan, leasing and factoring applications

 MANAGERIAL INFORMATION

 • Monthly information on the company’s financial results
 • Dedicated management reports

 REPORTING TO THE GROUP

 • Reporting to the Capital Group in accordance with the accepted timetable
 • Entries on consolidation packages
 • Direct communication with the group financial controller

 

 

mac group brands

PAYROLL SERVICES

Mac Payroll provides comprehensive payroll and personnel services as well as supervision and setting up of payroll and personnel departments of the customer.

contact

contact us

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Materials

Access

MAC accounting SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl