MAC Auditor

Pracownik na zastępstwo

Jako biuro rachunkowe elastycznie podchodzące do wymagań naszych Klientów, przygotowaliśmy wariant dla przedsiębiorców niezdecydowanych na całkowite przeniesienie księgowości bądź zagadnień kadrowo-płacowych na zewnątrz firmy, a borykających się z problemami typowo związanymi ze sprawami personalnymi, jak absencje pracowników lub duża rotacja ze względu na wymagający charakter stanowisk.

Pakiet Księgowy na zastępstwo jest również doskonałym rozwiązaniem dla firm, które od dłuższego czasu bezskutecznie poszukują idealnego kandydata.

W ramach usługi do klienta oddelegowany jest wysoko wykwalifikowany specjalista Mac Auditor, który będzie prowadził księgowość bądź wspierał klienta w uzgodnionym zakresie obowiązków, do momentu znalezienia odpowiedniej kandydatury, bądź docelowo stając się członkiem zespołu Klienta.

Oprócz zapewnienia ciągłości obsługi podczas nieobecności członków zespołu, nasz specjalista może wspomóc Klienta we wdrożeniu nowego pracownika i zapoznaniu go z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi pracy w programach finansowo-księgowych czy systemu klasyfikacji i identyfikacji dokumentów.

Pakiet Pracownik na zastępstwo obejmuje stanowiska:

  • Księgowe (od asystenta, przez samodzielnego księgowego, po osoby o kompetencjach dyrektorów finansowych),
  • Kadrowo-Płacowe (od asystenta, przez samodzielnego specjalistę, po HR managerów),
  • Administracyjne (asystent).

 

Jakie są największe zalety tego rozwiązania?

Ciągłość prac – bez względu na zwolnienia, choroby i urlopy, ponieważ po naszej stronie leży zapewnienie obsługi Państwa firmy i wywiązanie się z nałożonych obowiązków.

Przejrzystość kosztów – klient płaci umowną stawkę za pełny okres obowiązywania umowy, dzięki czemu nie ponosi kosztów związanych z rekrutacją, zwolnieniami lekarskimi, itp.

Przejrzystość współpracy – umowa sporządzana jest indywidualnie do każdego stanowiska, obejmuje szczegółowy zakres obowiązków, a każda zmiana jest każdorazowo omawiana i aneksowana po zatwierdzeniu przez klienta.

Stały dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy – nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje i posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu różnych form działalności, są stale wspierani przez członków naszego zespołu ekspertów.

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl