MAC Auditor

Nasze usługi

Zakres usług księgowych firmy Mac Auditor jest każdorazowo i indywidualnie ustalany z Klientem, tak by jak najlepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby jego przedsiębiorstwa. Oferta składa się z wielu składowych elementów dopasowanych do preferencji i kultury organizacyjnej firmy Klienta. Mac Auditor dąży do zapewnienia dochowania terminów wynikających z przepisów oraz wewnętrznych procedur raportowania w firmach Klientów.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę głównego księgowego, sprawującego nadzór nad całym zespołem specjalistów dedykowanych do obsługi jego przedsiębiorstwa.

Znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą księgową a Klientem funkcjonuje dzięki przeniesieniu niektórych procesów związanych z obiegiem dokumentów na platformę online, jednak na życzenie Klienta wciąż może funkcjonować klasyczny obieg dokumentacji.

 

Przykładowy zakres obsługi obejmuje m.in.:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie kompletu dokumentów następuje z częstotliwością dostosowaną do skali działalności Klienta
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez narzędzie BI Point na stronie www (czytaj więcej w zakładce usługi księgowe)
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
 • Systematyczne dostarczanie dowolnych analiz i raportów lub zdalny, 24 godzinny dostęp do modułu Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego
 • Stały kontakt z głównym księgowym
 • Konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Hot Line dla Klienta
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Przygotowanie płatności w systemie bankowym
 • Inne usługi administracyjno-finansowe

Zapraszamy również do zapoznania się z dodatkowymi usługami księgowymi będącymi uzupełnieniem naszej standardowej oferty prowadzenia księgowości oraz z usługami związanymi z administracją kadr i płac. Więcej o usługach outsourcingu kadrowo-płacowego.

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl