MAC Auditor

Elektroniczny obieg dokumentów

Obecne realia rynkowe cechują się bardzo dużą dynamiką, z którą musi współgrać współczesny biznes. Konieczna jest szybkość reakcji i adaptacja do nowych warunków technologicznych, które nie muszą być skomplikowane. Najprostsze rozwiązania mogą przynieść doskonały efekt.

Bezcenny jest natomiast czas – jego oszczędność otwiera przed nami nowe możliwości.

Elektroniczny obieg dokumentów to system wspomagający i usprawniający przepływ dokumentów w organizacji.

Pierwszy etap obiegu dokumentów rozpoczyna się u Klienta, w momencie doręczenia dokumentu do kancelarii firmy. Obejmuje on:

 • Skanowanie dokumentu,
 • Wgranie dokumentu do aplikacji lub przesłanie go na dedykowaną skrzynkę mailową,
 • OCR dokumentu, czyli rozpoznanie poszczególnych elementów dokumentu i nadanie kategorii dokumentu oraz stosownej adnotacji.

Po wstępnej weryfikacji oraz akceptacji dokumentu przez Klienta, dokument przekazywany jest do zespołu MAC, który podejmuje się dalszej pracy z dokumentem.

Elektroniczny obieg dokumentów przyśpiesza znacznie proces przetwarzania i księgowania dokumentów. Największą zaletą jest w zasadzie natychmiastowe pojawienie się dokumentu w systemie finansowo-księgowym.

 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Po otrzymaniu zaakceptowanego dokumentu, zespół MAC przystępuje do dalszej pracy obejmującej:

 • Weryfikację poprawności nadanej kategorii,
 • Księgowanie operacji,
 • Kalkulację podatków,
 • Opcjonalnie przygotowanie płatności w systemie bankowym bądź przygotowanie plików bankowych.

Cały proces koordynowany jest przez dedykowany zespół księgowy, czuwający nad poprawnością i kompletnością danych. Warto podkreślić, że zespół księgowy MAC działa pod nadzorem biegłego rewidenta i przy wsparciu doradcy podatkowego.

Ewentualne wątpliwości czy rozbieżności są na bieżąco wyjaśniane z klientem.

 • PODATKI

Na podstawie dokumentów i danych otrzymanych od Klienta zespół MAC przeprowadza kalkulację podatków oraz przygotowuje i wysyła do urzędu skarbowego stosowne deklaracje podatkowe. Jako profesjonalne biuro rachunkowe wspieramy naszych Klientów w komunikacji z urzędami skarbowymi, reprezentujemy Klientów w trakcie czynności sprawdzających, czy kontroli podatkowych – oszczędzając nerwy i czas podmiotów, których księgowość prowadzimy.

 • KADRY I PŁACE

Trudno jest mówić o kompleksowej obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych, nie uwzględniając obsługi kadr i płac. Specjaliści ds. kadrowo-płacowych MAC prowadzą obsługę kilkuset podmiotów gospodarczych.

Realizujemy pełne wsparcie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw uwzględniające prowadzenie akt osobowych, rozliczenia płacowe, reprezentowanie przed organami skarbowymi i ZUS a także doradztwo dot. spraw pracowniczych.

Zakres obowiązków zawsze dopasowujemy indywidualnie do oczekiwań klienta i jego charakteru organizacji.

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań software, możemy zaproponować Państwa pracownikom dostęp do aplikacji webowej e-pracownik, spełniającą funkcje portalu pracowniczego i narzędzia do zarządzania czasem pracy, urlopami. Narzędzie to umożliwia całodobowy, zdalny dostęp do kluczowych danych kadrowo-płacowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 • NOWOCZESNE RAPORTY

Dzięki nowoczesnemu systemowi raportowania dostępnego przez przeglądarkę internetową możesz w szybki sposób zapoznać się z aktualną kondycją finansową Twojego przedsiębiorstwa, a jasny i przejrzysty format danych pozwoli na prowadzenie wielowymiarowych analiz oraz usprawni proces decyzyjny.

Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów przyspiesza w zauważalny sposób możliwość przetwarzania danych księgowych i przygotowania stosownych raportów, skraca czas oczekiwania na aktualne dane finansowe.

Przygotowujemy zarówno skomplikowane raporty menedżerskie, raporty sporządzane w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak i MSSF. Udostępniamy użyteczne narzędzia służące do przygotowywania raportów samodzielnie przez Klienta. (Analizy Business Intelligence), konfigurujemy raporty automatyczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem przesyłane do Klienta.

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Dni Kariery

Serdecznie zapraszamy!

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl