MAC Auditor

Elektroniczny obieg dokumentów

Obecne realia rynkowe cechują się bardzo dużą dynamiką, z którą musi współgrać współczesny biznes. Konieczna jest szybkość reakcji i adaptacja do nowych warunków technologicznych, które nie muszą być skomplikowane. Najprostsze rozwiązania mogą przynieść doskonały efekt.

Bezcenny jest natomiast czas – jego oszczędność otwiera przed nami nowe możliwości.

Elektroniczny obieg dokumentów to system wspomagający i usprawniający przepływ dokumentów w organizacji.

Pierwszy etap obiegu dokumentów rozpoczyna się u Klienta, w momencie doręczenia dokumentu do kancelarii firmy. Obejmuje on:

 • Skanowanie dokumentu,
 • Wgranie dokumentu do aplikacji lub przesłanie go na dedykowaną skrzynkę mailową,
 • OCR dokumentu, czyli rozpoznanie poszczególnych elementów dokumentu i nadanie kategorii dokumentu oraz stosownej adnotacji.

Po wstępnej weryfikacji oraz akceptacji dokumentu przez Klienta, dokument przekazywany jest do zespołu MAC, który podejmuje się dalszej pracy z dokumentem.

Elektroniczny obieg dokumentów przyśpiesza znacznie proces przetwarzania i księgowania dokumentów. Największą zaletą jest w zasadzie natychmiastowe pojawienie się dokumentu w systemie finansowo-księgowym.

 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Po otrzymaniu zaakceptowanego dokumentu, zespół MAC przystępuje do dalszej pracy obejmującej:

 • Weryfikację poprawności nadanej kategorii,
 • Księgowanie operacji,
 • Kalkulację podatków,
 • Opcjonalnie przygotowanie płatności w systemie bankowym bądź przygotowanie plików bankowych.

Cały proces koordynowany jest przez dedykowany zespół księgowy, czuwający nad poprawnością i kompletnością danych. Warto podkreślić, że zespół księgowy MAC działa pod nadzorem biegłego rewidenta i przy wsparciu doradcy podatkowego.

Ewentualne wątpliwości czy rozbieżności są na bieżąco wyjaśniane z klientem.

 • PODATKI

Na podstawie dokumentów i danych otrzymanych od Klienta zespół MAC przeprowadza kalkulację podatków oraz przygotowuje i wysyła do urzędu skarbowego stosowne deklaracje podatkowe. Jako profesjonalne biuro rachunkowe wspieramy naszych Klientów w komunikacji z urzędami skarbowymi, reprezentujemy Klientów w trakcie czynności sprawdzających, czy kontroli podatkowych – oszczędzając nerwy i czas podmiotów, których księgowość prowadzimy.

 • KADRY I PŁACE

Trudno jest mówić o kompleksowej obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych, nie uwzględniając obsługi kadr i płac. Specjaliści ds. kadrowo-płacowych MAC prowadzą obsługę kilkuset podmiotów gospodarczych.

Realizujemy pełne wsparcie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw uwzględniające prowadzenie akt osobowych, rozliczenia płacowe, reprezentowanie przed organami skarbowymi i ZUS a także doradztwo dot. spraw pracowniczych.

Zakres obowiązków zawsze dopasowujemy indywidualnie do oczekiwań klienta i jego charakteru organizacji.

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań software, możemy zaproponować Państwa pracownikom dostęp do aplikacji webowej e-pracownik, spełniającą funkcje portalu pracowniczego i narzędzia do zarządzania czasem pracy, urlopami. Narzędzie to umożliwia całodobowy, zdalny dostęp do kluczowych danych kadrowo-płacowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 • NOWOCZESNE RAPORTY

Dzięki nowoczesnemu systemowi raportowania dostępnego przez przeglądarkę internetową możesz w szybki sposób zapoznać się z aktualną kondycją finansową Twojego przedsiębiorstwa, a jasny i przejrzysty format danych pozwoli na prowadzenie wielowymiarowych analiz oraz usprawni proces decyzyjny.

Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów przyspiesza w zauważalny sposób możliwość przetwarzania danych księgowych i przygotowania stosownych raportów, skraca czas oczekiwania na aktualne dane finansowe.

Przygotowujemy zarówno skomplikowane raporty menedżerskie, raporty sporządzane w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak i MSSF. Udostępniamy użyteczne narzędzia służące do przygotowywania raportów samodzielnie przez Klienta. (Analizy Business Intelligence), konfigurujemy raporty automatyczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem przesyłane do Klienta.

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl