MAC Auditor

Specjalna oferta dla Start-Upów

Wielu naszych dotychczasowych klientów rozpoczynało swoją działalność od początku korzystając z wsparcia naszego biura rachunkowego. Jesteśmy świadomi jakie są oczekiwania dotyczące obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów rozpoczynających swoją aktywność. 

Nasi specjaliści w przystępny sposób wprowadzają Klientów w najistotniejsze kwestie związane z obsługiwanymi procesami, doradzają w kwestii odpowiedniego zaplanowania startu działalności, kwestii podatkowych.

We współpracy z naszymi partnerami wspieramy również klientów w aspektach prawno-podatkowych oraz technologicznych. 

Mając na uwadze nasze dotychczasowe doświadczenia w obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów typu start-up przygotowaliśmy specjalną ofertę naszych usług dedykowaną tym podmiotom.

Specjalna propozycja jest skierowana do firm, które oczekują obsługi księgowej w podstawowym zakresie, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia doradczego związanego z rozpoczęciem działalności. 

Oferując zwiększone zaangażowanie dot. wsparcia w organizacji procesów księgowych i kadrowo-płacowych klienta, mając na uwadze typową charakterystykę startupów, pozostajemy wciąż elastyczni cenowo.

Standardowy zakres usług w przypadku specjalnej oferty dla start-up:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.Prowadzenie dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów kadrowych 
 • Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont uwzględniającego potencjalne potrzeby raportowe Klienta i standardowej polityki rachunkowości.
 • Przekazywanie skanów dokumentów odbywa się przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia webowego do wymiany dokumentów
 • Kalkulacja wynagrodzeń, przygotowanie list płac
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez udostępnione narzędzie webowe
 • Bieżąca komunikacja dotycząca spraw księgowych oraz pracowniczych
 • Wsparcie doradcze partnerów - kancelarii doradztwa prawnego oraz doradców podatkowych

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl