MAC Auditor

Specjalna oferta dla Start-Upów

Wielu naszych dotychczasowych klientów rozpoczynało swoją działalność od początku korzystając z wsparcia naszego biura rachunkowego. Jesteśmy świadomi jakie są oczekiwania dotyczące obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów rozpoczynających swoją aktywność. 

Nasi specjaliści w przystępny sposób wprowadzają Klientów w najistotniejsze kwestie związane z obsługiwanymi procesami, doradzają w kwestii odpowiedniego zaplanowania startu działalności, kwestii podatkowych.

We współpracy z naszymi partnerami wspieramy również klientów w aspektach prawno-podatkowych oraz technologicznych. 

Mając na uwadze nasze dotychczasowe doświadczenia w obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów typu start-up przygotowaliśmy specjalną ofertę naszych usług dedykowaną tym podmiotom.

Specjalna propozycja jest skierowana do firm, które oczekują obsługi księgowej w podstawowym zakresie, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia doradczego związanego z rozpoczęciem działalności. 

Oferując zwiększone zaangażowanie dot. wsparcia w organizacji procesów księgowych i kadrowo-płacowych klienta, mając na uwadze typową charakterystykę startupów, pozostajemy wciąż elastyczni cenowo.

Standardowy zakres usług w przypadku specjalnej oferty dla start-up:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.Prowadzenie dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów kadrowych 
 • Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont uwzględniającego potencjalne potrzeby raportowe Klienta i standardowej polityki rachunkowości.
 • Przekazywanie skanów dokumentów odbywa się przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia webowego do wymiany dokumentów
 • Kalkulacja wynagrodzeń, przygotowanie list płac
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez udostępnione narzędzie webowe
 • Bieżąca komunikacja dotycząca spraw księgowych oraz pracowniczych
 • Wsparcie doradcze partnerów - kancelarii doradztwa prawnego oraz doradców podatkowych

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Dni Kariery

Serdecznie zapraszamy!

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl