MAC Auditor

Zaległe sprawozdania finansowe

Ustawa o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, a  w większości przypadków dodatkowo rocznych sprawozdań z działalności. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych spoczywa na zarządzie spółki.

Niesporządzenie sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności podlega na mocy art. 77 ustawy o rachunkowości odpowiedzialności karnej. Ustawa przewiduje za takie przestępstwo karę  grzywny lub karę pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.

Jeżeli pomimo sporządzenia sprawozdań nie są one składane w KRS, czyn taki podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

 

Celem usługi jest pomoc Klientowi w przygotowaniu i złożeniu we właściwych instytucjach (KRS, urząd skarbowy) zaległych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (art. 79 ustawy o rachunkowości).

 

Usługa obejmuje:

  • przygotowanie na rzecz Klienta zaległego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności na podstawie dostępnych dokumentów i danych,
  • przygotowanie na rzecz Klienta projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników (lub innego właściwego organu spółki) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
  • pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym.

 

Cena usługi jest ustalana po zapoznaniu się z dokumentacją Klienta i ocenie czasochłonności prac. 

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Dni Kariery

Serdecznie zapraszamy!

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl