MAC Auditor

Dlaczego OUTSOURCING?

Powierz księgowość rzetelnej firmie, aby móc skoncentrować się na swojej działalności!

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w dobie wielu zmian podatkowych i prawnych to coraz większe wyzwanie dla zarządzających firmami. Obecnie bardzo powszechne jest zlecenie obsługi księgowej podmiotom, które świadczą tego rodzaju usługi. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż powierzając księgowość oraz administrację kadr i płac wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej nie tylko redukujemy koszty związane z funkcjonowaniem firmy, czy też korzystamy ze stale aktualizowanej wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim możemy skoncentrować swoje wysiłki na zarządzaniu firmą i osiąganiu zamierzonych celów.

 

 

Usługi księgowe, czyli jakie?

 

Każda firma zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź uproszczonych ewidencji podatkowych. W skomputeryzowanym świecie właściwie jesteśmy zmuszeni korzystać z systemów finansowo- księgowych, a ochronę danych powierzyć systemowi bezpieczeństwa. Biuro rachunkowe prowadzi księgowość, rozlicza podatki, przygotowuje sprawozdania finansowe. Praca odbywa się przy wykorzystaniu aktualnych systemów księgowych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych. To wszystko musieliby realizować pracownicy firmy, gdyby nie możliwość skorzystania z outsourcingu usług księgowych, które świadczy m.in. firma Mac Accounting zlokalizowana w Warszawie.

 

 

Outsourcing księgowości - to się po prostu opłaca!

 

Przedsiębiorstwa, które korzystają z pomocy oferowanej przez firmy zewnętrzne, osiągają liczne korzyści. Dzięki powierzeniu części zadań komuś z zewnątrz, przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na głównej działalności firmy, ponadto zmniejszają się koszty związane z jej działalnością (koszty techniczne, logistyczne, personalne), gdyż firma obsługiwana będzie przez wyspecjalizowanych pracowników firmy księgowej. Przedsiębiorca nie tylko zaoszczędzi czas, który straciłby na rozwiązywanie spraw i komunikację z instytucjami zewnętrznymi, ale też uzyska gwarancję terminowego wykonania zadań oraz zapewnienie ciągłości działania. 

 

 

Core business - czyli możliwość skoncentrowania się na działalności

 

Dzięki możliwości skorzystania z outsourcingu księgowości oraz innych usług towarzyszących, zarząd firmy może skupić się na głównych celach przedsiębiorstwa. Jest to możliwe, gdyż firma zewnętrzna realizuje czasochłonne i niełatwe zadania, do których należą prowadzenie księgowości oraz kadr i płac, czy też wsparcie w organizacji obiegu dokumentów księgowych.

 

 

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

2021 tax changes

Please find below the information on selected and, in our opinion, most significant amendments to the business tax laws which become effective in 2021.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl