MAC Auditor

Pakiet główny księgowy

Pakiet dedykowany jest firmom, które oczekują nadzoru nad księgowością prowadzoną wewnętrznie. Zakres i forma współpracy ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Usługa może być świadczona zarówno zdalnie (z biura Mac Auditor), jak i przewidywać pracę w siedzibie klienta. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług w ramach pakietu.

 

Usługa świadczona jest w językach polskim i angielskim.

 

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PAKIETU:

 

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorowanie procesów księgowych, wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, w tym sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych

 

FINANSE

 • Raporty wspierające zarzadzanie płynnością finansową (preliminarze płatności, prognozy przepływów pieniężnych)
 • Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i faktoringowych

 

INFORMACJA MENEDŻESKA

 • Comiesięczna informacja o wynikach finansowych firmy
 • Dedykowane raporty zarządcze

 

RAPORTOWANIE DO GRUP

 • Raportowanie do grupy kapitałowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Dni Kariery

Serdecznie zapraszamy!

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl