Pakiet główny księgowy

Pakiet dedykowany jest firmom, które oczekują nadzoru nad księgowością prowadzoną wewnętrznie. Zakres i forma współpracy ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Usługa może być świadczona zarówno zdalnie (z biura Mac Auditor), jak i przewidywać pracę w siedzibie klienta. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług w ramach pakietu.

 

Usługa świadczona jest w językach polskim i angielskim.

 

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PAKIETU:

 

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorowanie procesów księgowych, wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, w tym sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych

 

FINANSE

 • Raporty wspierające zarzadzanie płynnością finansową (preliminarze płatności, prognozy przepływów pieniężnych)
 • Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i faktoringowych

 

INFORMACJA MENEDŻESKA

 • Comiesięczna informacja o wynikach finansowych firmy
 • Dedykowane raporty zarządcze

 

RAPORTOWANIE DO GRUP

 • Raportowanie do grupy kapitałowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy

marki grupy mac

KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

Mac Payroll świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 4.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC accounting SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl